Enjoy free shipping on orders over RM30 for members. Valid until 29th February 2024. Register Now!

Pandangan Kami

Organisasi yang tidak berasaskan keuntungan atau badan amal kebajikan yang ditubuhkan untuk membantu komuniti yang memerlukan (misalnya, anak yatim, warga emas tanpa tempat tinggal dan golongan yang menghadapi cabaran fizikal, mental dan sosial) bergantung kepada sokongan orang ramai.

Namun, lazimnya, pertubuhan-pertubuhan ini menghadapi kesulitan dalam mendapatkan sumbangan untuk membiayai operasi dan perbelanjaan harian mereka. Hal ini timbul biasanya kerana sukar untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat dan ketelusan dalam menguruskan kewangan.

Penderma seringkali bimbang sumbangan mereka mungkin tidak digunakan untuk tujuan yang telah ditetapkan dan komuniti yang memerlukan tidak mendapat manfaat sepenuhnya daripada sumbangan mereka.

Usaha Kami

Justeru itu, untuk mengatasi isu keraguan orang ramai dan ketelusan kewangan, Yes2Charity, sebagai cabang kepada tanggungjawab sosial korporat Yes Health Sdn Bhd, akan memberikan maklumat berikut kepada orang ramai:

1. Tujuan, aktiviti serta pencapaian pertubuhan yang terlibat.
2. Nama semua penderma (melainkan penderma ingin merahsiakan namanya) serta sumbangan masing-masing.
3. Jumlah sumbangan yang diterima dan bagaimana sumbangan ini digunakan oleh pertubuhan yang terlibat.

Laman sesawang khas yang dibiayai sepenuhnya dan dikendalikan oleh Yes2Charity akan diwujudkan untuk setiap pertubuhan agar orang ramai dapat memperoleh maklumat di atas.

Yes2Charity juga akan memberi sumbangan dalam bentuk wang tunai dan bukan tunai hasil daripada aktiviti di Yes Health Sdn Bhd serta daripada keuntungan tahunannya.

Semua dana dan sumbangan dalam pelbagai bentuk akan disalurkan sepenuhnya kepada pertubuhan berkenaan. Penderma juga boleh membayar terus ke akaun bank pertubuhan. Penyata kewangan pertubuhan berkenaan boleh didapati di laman sesawangnya dan, jika perlu, akaun kewangan pertubuhan ini akan diaudit oleh firma audit bebas.

Pertubuhan yang ingin menyertai Yes2Charity perlu bersetuju dengan perkara di atas bagi menangani cabaran berkenaan. Dengan berbuat demikian, Yes2Charity yakin pertubuhan yang menyertai kami akan dapat memperoleh sokongan jangka panjang daripada orang ramai.

Yes2Charity juga akan bekerjasama dengan pertubuhan dan Jabatan Hasil Dalam Negeri untuk mendapatkan pengecualian cukai bagi penderma yang membuat sumbangan, sekiranya perlu.

Troli pembelian0
There are no products in the cart!
Teruskan membeli
0